Ông Trump sẽ hành động cứng rắn và nhanh chóng đối với vấn đề Biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

19 queries in 1.611 seconds.