Ông Trump sẽ hành động cứng rắn và nhanh chóng đối với vấn đề Biển Đông

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE