Ông Trump sẽ hành động cứng rắn và nhanh chóng đối với vấn đề Biển Đông

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE