Ông Trump nói gì với Thủ tướng Việt Nam?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 2.322 seconds.