Ông Trump “không chấp nhận” lịch trình tranh luận mùa thu (VOA60)

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE