Ông Trump gợi ý người ủng hộ quyền sở hữu súng có thể ngăn bà Clinton

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE