Ông Trump gặp thành viên dự kiến cho nội các mới

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

47 queries in 3.417 seconds.