Ông Trump gặp thành viên dự kiến cho nội các mới

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE