Ông Trump gặp thành viên dự kiến cho nội các mới

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE