Ông Trump đòi phạt những người đốt cờ Mỹ

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE