Ông Trump cân nhắc ứng viên cho chức Bộ trưởng Y tế

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE