Ông Tây đứng nắng nhiều giờ điều tiết giao thông trên đoạn đường ùn ứ

0
5
Ông tây điều tiết giao thông trong nắng gay gắt