Ông Tập: Hong Kong cần chấm dứt bạo lực, khôi phục trật tự (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt