Ông Sanders thiếu chính xác về lương căn bản ở Việt Nam

0
11

Hai ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, Hillary Clinton (trái) và Bernie Sanders. (Hình: AP/Jim Cole)

Trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ ở Durham, New Hampshire, hôm 4 Tháng Hai, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đã có phát biểu thiếu chính xác về lương căn bản ở Việt Nam.

Theo trang mạng FactCheck, ông Sanders đã sử dụng một con số phóng đại và thiếu chính xác về lương căn bản của một trong những nước ký Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà ông chống đối.

Ông Sanders có đoạn nói: “Về hiệp ước TPP, các công nhân Hoa Kỳ, quí vị đang cạnh tranh với người dân của Việt Nam, nơi họ ăn lương 56 cent/giờ.”

Quả đúng lương căn bản ở Việt Nam chỉ là một phần rất nhỏ so với mức lương tối thiểu $7.25/giờ ở Mỹ do liên bang qui định, nhưng không quá thấp như ông Sanders nói.

Theo tổ chức Wageindicator Foundation thuộc trường University of Amsterdam, năm nay Việt Nam tăng lương căn bản thêm 13%, từ $103/tháng lên $156/tháng, tùy theo nơi người công nhân làm việc trong bốn khu vực của đất nước.

Giả sử người công nhân phải làm việc mỗi tuần 40 giờ và 4 tuần mỗi tháng, thì con số có thấp lắm cũng ở gần 67 cent/giờ, chứ không phải 56 cent/giờ; và mức cao cũng gần ở 98 cent/giờ.

Hơn nữa, ông Sanders quên rằng công nhân Mỹ vốn đã cạnh tranh với công nhân Việt Nam từ lâu rồi, dù có hay không có TPP.

Theo số liệu của Cơ Quan Thống Kê Hoa Kỳ, trong Tháng 11, Hoa Kỳ nhập từ Việt Nam lượng hàng hóa trị giá $3.2 tỉ, và $35 tỉ trong 11 tháng đầu của năm 2015, khiến Việt Nam trở thành bạn hàng lớn thứ 13 nếu tính về nhập cảng trong năm 2013

:NV:

SHARE