Ông Nguyễn Phú Trọng lo ngại ‘tự diễn biến’ trong đảng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.