Ông Lê Phước Hoài Bảo đi làm trở lại sau gần 2 tuần vắng mặt

Ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Nam - đã đi làm trở lại sau một thời gian nghỉ phép sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Ngày 2-1, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam xác nhận ông Lê Phước Hoài Bảo – giám đốc sở này – đã đi làm trở lại sau thời gian nghỉ phép.

Một lãnh đạo văn phòng của sở cho biết ông Bảo đã nghỉ phép từ ngày 18-12-2017 trong thời gian gần hai tuần, theo chế độ nghỉ phép năm theo quy định. Mọi công việc giao lại cho một phó giám đốc phụ trách.

Và ông Bảo đã đến cơ quan làm việc lại từ tuần trước.

Trước đó, thông báo kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó là ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ ở nước ngoài.

Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên ông Lê Phước Hoài Bảo trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo.

Ngày 29-12-2017 vừa rồi, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã vào Quảng Nam chính thức công bố kết luận các vi phạm của ông Lê Phước Hoài Bảo và các cá nhân, tập thể khác. Sau cuộc thông báo này, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức họp từng bước để làm quy trình xử lý đối với từng trường hợp.

 Theo Tuổi Trẻ