Ông Kerry gợi ý cho Hà Nội về quan hệ với tân chính phủ Mỹ?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.593 seconds.