Ông Kerry gợi ý cho Hà Nội về quan hệ với tân chính phủ Mỹ?

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE