Ông John Kerry nói sẽ còn trở lại Việt Nam

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE