Ông John Kerry nói sẽ còn trở lại Việt Nam

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE