Ông John Kerry nói sẽ còn trở lại Việt Nam

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

21 queries in 2.670 seconds.