Ông Hun Sen mượn bản đồ LHQ để phân định biên giới

0
7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mượn bản đồ LHQ để phân định biên giới.

Công văn mượn bản đồ LHQ để phân định biên giới mà BBC có trong tay đề ngày 6/7, viết bằng tiếng Khmer và được dịch sang tiếng Anh.

Ông Hun Sen viết: “Tôi viết thư này gửi Ngài để tìm kiếm hợp tác của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong nhiệm vụ quan trọng nhất liên quan chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Campuchia, thành viên của LHQ”.
Ông Hun Sen muốn mượn lại bản đồ gốc, còn gọi là bản đồ Bonne, tỷ lệ 1/100.000, mà chính quyền thực dân Pháp vẽ ra trong những năm 1933 và 1955, sau đó được cố Quốc vương Norodom Sihanouk gửi lưu chiểu tại LHQ năm 1964.

Công văn của Thủ tướng Hun Sen nói chính phủ Campuchia nay cần bản đồ này để kiểm tra lại quá trình cắm mốc hiện nay và “chấm dứt sự kích động dân tộc cực đoan” của một số bên ở Campuchia, mà có thể “dẫn tới thảm họa cho Campuchia”.

Công văn nói mục tiêu của ông Hun Sen là khẳng định lại một cách rõ ràng quyết tâm của chính phủ Campuchia trong phân giới cắm mốc “với các nước láng giềng”.

Ông cũng tố cáo phe đối lập ở Campuchia là “gây hiểu lầm trong dư luận trong nước và quốc tế nhằm thu lợi về chính trị”.

Đảng đối lập Cứu quốc ở Campuchia lâu nay chỉ trích chính quyền sử dụng bản đồ mà Việt Nam vẽ hồi những năm 1980 thay vì bản đồ của người Pháp để phân giới cắm mốc giữa hai bên…

Về phần mình, chính phủ biện hộ rằng bản đồ mà họ và Việt Nam sử dụng trong Hiệp định biên giới 2005 là phù hợp với Hiến pháp Campuchia.

(Theo BBC News)

comments