Ông Giuliani, ứng viên sáng giá cho chức Ngoại trưởng

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE