Ông Giuliani, ứng viên sáng giá cho chức Ngoại trưởng

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE