Oanh tạc cơ Tu-22M3 trở lại Syria, phiến quân IS “khiếp đảm”

0
9