Oanh tạc cơ H-6K Trung Quốc tập trận hơn 10 tiếng ở Biển Đông?

0
12