Oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc thêm phần nguy hiểm khi trang bị động cơ Nga

Oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc đang được phát triển, nếu được trang bị động cơ do Nga chế tạo, sẽ có khả năng đe dọa các căn cứ của Mỹ ở chuỗi đảo thứ ba.

370

Theo Kiến thức