Oái oăm chuyện chiếc máy bay hại chết một loạt phi công Ace Mỹ

Nếu tính cả những trường hợp sau khi nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay này nhưng mất tích không tìm thấy xác thì Không quân Mỹ đã mất ít nhất 10 phi công Ace khi tham gia thử nghiệm P-80 "Shooting Star".

SHARE