Ở Việt Nam troll kiểu này, 1 ăn gậy, 2 ăn ghế, 3 điếu cày, 4… lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân

0
14
SHARE