Ở Việt Nam mà nhảy lóc nhà chắc gãy chân quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.782 seconds.