Ở VIệt Nam mà lắp còi như vậy đi ra đường thì chắc không còn răng mà về nhà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.992 seconds.