Ở Việt Nam không biết có vụ bắt tự do kiểu này không, nhìn sướng cả mắt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.833 seconds.