Ở Hàn Quốc dù bạn có ném tiền ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt – Chuyện thật như đùa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.