Nửa đêm ra đường mà gặp cảnh này thì chắc chạy về nhà thay mấy cái quần

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 1.157 seconds.