Nửa đêm ra đường mà gặp cảnh này thì chắc chạy về nhà thay mấy cái quần

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.012 seconds.