Nông dân California được trả lương phụ trội như mọi công nhân

0
11

Nông dân làm việc tại một cánh đồng ở Salinas, California. (Hình: Getty Images/Justin Sullivan)

SACRAMENTO, California (AP) – Lần đầu tiên nông dân ở California sẽ sớm được trả lương như mọi công nhân lãnh lương giờ khác, sau khi luật lao động mới được thống đốc tiểu bang ký ban hành.

Loan báo của Thống Đốc Jerry Brown được đưa ra nhiều thập niên sau khi ông Cesar Chavez, cố lãnh đạo lao động cùng hằng ngàn nông dân áp lực chính phủ để liên đoàn công nhân nông nghiệp được công nhận.

Luật mới đòi trại chủ phải trả lương gấp rưỡi cho nông dân làm hơn tám giờ trong một ngày, hoặc trên 40 giờ trong một tuần.

Mức lương trả cho nông dân hiện nay áp dụng từ năm 1975, theo đó được tính theo 10 giờ mỗi ngày hoặc 60 giờ mỗi tuần.

Giới chủ trại và các hiệp hội nông nghiệp chống đối quyết liệt thay đổi này, lý luận rằng hậu quả khiến cho nông dân sẽ phải làm ít giờ hơn.

Thượng Nghị Sĩ Jeff Stone (Cộng Hòa-Temecula) nói: “Luật này có hại cho nông dân lẫn chủ trại mà hậu quả là giá thực phẩm sẽ tăng cao, chưa kể giới chủ trại buộc phải dọn ra khỏi tiểu bang.”

:NV:

SHARE