Nông dân bỏ ruộng, thanh niên bỏ làng lên thành phố

0
124

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE