Nòng cốt không quân TQ có phải “hàng thải” của Israel?