Nội thất xe bọc thép M113 của Việt Nam

Bên trong các xe bọc thép M113 của Quân đội Nhân dân Việt Nam đều sơn màu xanh, có trang bị điện đài liên lạc.

Nội thất xe bọc thép M113 của Việt Nam

Shares

Shares

25 queries in 1.853 seconds.