Nội chiến Hy Lạp: Cuộc chiến đẫm máu châm ngòi Chiến tranh Lạnh

Chỉ một năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Mỹ và Liên Xô đã có màn đối đầu đẫm máu tại chiến trường Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Chiến tranh Lạnh.