Nổ mỏ than Trung Quốc, 18 người chết

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE