Những pha troll khó đỡ của mấy Thánh chơi ngu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

66 queries in 0.596 seconds.