Những nội dung mang tính cực đoan sẽ được tự động xóa bỏ trên Facebook và Youtube

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE