Những ngư dân đầu tiên nhận tiền bồi thường Formosa

0
11

Ngư dân nhận tiền bồi thường

19 ngư dân là nạn nhân của nhà máy Formosa chiều hôm qua đã nhận được những đồng tiền bồi thường đầu tiên.

Ngư dân các xã Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Điền thuộc Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế, là những người đầu tiên của 4 tỉnh miền Trung nhận tiền tạm cấp bồi thường của Formosa sau thàm họa môi trường biển.

19 ngư dân các xã vừa nói đã lần lượt nhận phần bồi thường của mình tại các Ủy ban xã. Số tiền bồi thường được nói là không đồng đều mà tùy theo mức dộ thiệt hại của từng gia đình.

Dự kiến vào ngày 25 tháng 10, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tiếp tục chi trả tiền bồi thường từ kinh phí tạm cấp 400 tỷ đồng của Chính phủ.

Tỉnh sẽ trả trước cho người dân 50% số tiền được bồi thường thiệt hại.

Người dân tại 4 tỉnh thiệt hại trực tiếp do Formosa gây ra lên tới hàng triệu người. Rất nhiều địa phương chưa đồng ý với đánh giá thiệt hại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với dịa phương thực hiện vì người dân cho rằng bị áp đặt và không công bằng đối với họ

RFA

SHARE