Những lực lượng đặc nhiệm nguy hiểm nhất của Quân đội Mỹ

Là một đội quân nhà nghề, quân đội Mỹ có trong biên chế khá nhiều các đơn đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc từng quân binh chủng khác nhau với từng khả năng riêng biệt cực kỳ nguy hiểm.