Những loại trực thăng biểu tượng của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh có sự tham gia của nhiều loại trực thăng nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới và đây là những loại trực thăng mang dấu ấn của Mỹ trên chiến trường này.