Những hình ảnh hiếm thấy về “Vua Hổ” của phát xít Đức

King Tiger hay "Vua Hổ" là một trong những nỗ lực cuối cùng của phát xít Đức nhằm lấy lại ưu thế cho lực lượng thiết giáp của nước này trên chiến trường. Đáng tiếc là nỗ lực này cũng không thành công cho lắm.