Những điều không tưởng của con người……..và họ thể hiện như thế nào.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.281 seconds.