Những chiến đấu cơ Đức khiến Đồng Minh khiếp đảm trong CTTG 2

Trong giai đoạn từ những năm 1930 cho đến cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2, có một hãng chế tạo máy bay Đức khiến cả quân đội Đồng Minh khiếp đản bởi những kiệt tác trên không của mình.

SHARE