Những bí mật ít ai biết về cuộc phong toả 872 ở Leningrad

Chỉ tính riêng số dân thường và binh sĩ thiệt mạng trong cuộc phong toả Leningrad cũng lớn gấp nhiều lần số lượng quân Mỹ thiệt mạng trong cả Chiến tranh Thế giới thứ hai trên cả hai mặt trận.

SHARE