Như thế này mà dám bảo lép @@

Shares

Shares

48 queries in 2.747 seconds.