Nhóm ly khai vẫn muốn tách California khỏi liên bang

0
4

Trang web của nhóm Yes California Independence Campaign muốn tách California ra khỏi liên bang Hoa Kỳ. (Hình: yescalifornia.org)

SACRAMENTO, California (NV) – Một tổ chức từng mong muốn tách California ra khỏi Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ sắp họp mặt nhau tại bậc thềm tòa nhà Quốc Hội ở Sacramento vào Thứ Tư tới, tờ San Francisco Chronicle loan tin.

Tổ chức Yes California Independence Campaign, có trụ sở tại San Diego và chuyên vận động để biến tiểu bang California thành một quốc gia độc lập, đang nhắm tới việc tìm kiếm cho đủ sức ủng hộ để đưa sáng kiến ly khai khỏi liên bang ra trưng cầu ý kiến cử tri vào năm 2019.

Bản tuyên bố trên trang web của tổ chức này có đoạn viết: “Theo quan điểm của chúng tôi, Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ gồm quá nhiều thứ không thích hợp với các giá trị của tiểu bang California, và việc tiếp tục ở lại liên bang có nghĩa là California phải tiếp tục trợ cấp cho các tiểu bang khác, bất chấp các thiệt thòi cho cư dân California và con cháu của họ.”

Trong quyển “Thanh Thư” (“Blue Book”) dài 33 trang, do tổ chức này công bố, nhóm này nói cuộc tách rời khỏi liên bang được gọi là CalExit, và bao gồm các đề tài như “Liệu chúng ta có gia nhập Liên Hiệp Quốc không?” và “Chúng ta có nên thành lập đoàn lực sĩ Thế Vận hay không?”

Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của cuộc Nội Chiến Mỹ hồi cuối thế kỷ thứ 19, liên bang không bao giờ để xảy ra việc một tiểu bang riêng lẻ hễ cứ muốn là được phép tách ra. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post vào đầu năm nay, tác giả Philip Bump viết rằng hiện không có phương thức nào do Quốc Hội đưa ra cho phép một tiểu bang tách ra khỏi liên bang cả, bởi vì “khi tiểu bang nào đã chọn gia nhập liên bang rồi thì phải ở luôn trong đó cho đến muôn đời.”

Ấy vậy mà trang Facebook của Yes California Independence Campaign hiện có tới 11,000 người vào xem nói rằng họ “like” kế hoạch của tổ chức.

:NV:

SHARE