Nhọc nhằn siêu tàu đổ bộ đóng mất 12 năm của Nga

Mất 12 năm mới chế tạo xong, tuy nhiên tàu đổ bộ Ivan Gren không thực sự hoàn thiện so với số thời gian người ta phải bỏ ra để đóng nó.

Nhọc nhằn siêu tàu đổ bộ đóng mất 12 năm của Nga

Shares

Shares

46 queries in 2.698 seconds.