Nhờ tên lửa C-602, Pakistan không sợ BrahMos Ấn Độ

0
15