Nhìn lại nhiệm kì Tổng thống của ông Obama

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

19 queries in 1.322 seconds.