Nhiều thành phố tại Việt Nam sẽ tiếp tục biểu tình chống hủy hoại môi sinh

0
9
SHARE