Nhiều nước ĐNÁ giao bầu trời cho vũ khí Trung Quốc

0
6
SHARE