Nhiều người dân tiếp tục phản đối Formosa ở Vinh

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE