Nhiều mảnh vỡ tràn vào nhà dân vì bão Michael (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE